ARCHAEOLOGIA HISTORICA POLONA PDF

Archaeologia Polona Bass, Thames and Hudson, r. Ted Falcon-Barker, Brockhampton Press ltd, r. Archaeology Under Water, George F. Genres — developments — interpretations S.

Author:Vudozahn Doshicage
Country:Cambodia
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):15 May 2010
Pages:245
PDF File Size:7.57 Mb
ePub File Size:19.64 Mb
ISBN:363-3-31299-158-1
Downloads:71559
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VoodoozilkreeNatomiast autorzy monografii pt. Dzieje cywilizacji i narodu. Dzieje cywilizacji Fehringa , s. XX wieku Marciniak-Kajzer , s. Pomorza Zachodniego, 2. Pomorza Wschodniego, 3.

Warmii i Mazur, 4. Wielkopolski, 5. Polski Centralnej i Kujaw, 6. Mazowsza z Podlasiem, 7. Pomorze Zachodnie. Pomorze Wschodnie. XIII wieku charakter opisywanego terenu. Warmia i Mazury. Polska Centralna i Kujawy. Mazowsze i Podlasie. Buko A. Chorowska M. Chudziak W. Dzieduszycki W. Przemiany — ich specyfika i znaczenie, [w:] Rewolucja, s. Fehring G. Fokt K. Gawlas S.

Gawlas, Warszawa, s. Kajzer L. Kiersnowska T. Piekalski, K. Krause E. Mangelsdorf G. Sbornik k Nekuda, J. Unger, Brno, s. Marciniak-Kajzer A. Migracje Migracje, Funeralia Lednickie, Spotkanie 15, red. Dzieduszycki, J. Modzelewski K. Piekalski J. Dzieje cywilizacji Polska.

Derwich, A. Powierski J. Szkice biograficzne, red. Studium archeologiczne, Szczecin. Torbus T. Wyrozumski J. Wysocki J. Zientara B. Settlement and social transformations in the 13th century with the incorporation of towns and colonization under German law also changed the image of many spheres of production, i.

The rate and extent of changes typical of the 13th century were generally the result of the dependence of a given Polish province on influences originating from more developed European countries, and especially from the Reich. The author suggests that the changes typical of the early 13th century started in Silesia because they took place from the end of the 12th century to the second half of the 13th century with the turning point of events in In contrast, they were of the longest duration in Mazovia, and especially in Podlasie.

In the first province they had admittedly already started in the second quarter of the 13th century, but they probably lasted at least until the turn of the 14th century, if not longer. The theses presented in this article are, in my opinion, still poorly documented and the problem of the chronology of changes typical of the 13th century in individual Polish provinces requires further, far more in-depth, research.

Related documents.

ANTAREJA ANTASENA PDF

Archaeologia Historica Polona Tom 17. (miękka)

.

GRAMMATICA IN CONTESTO LOESCHER PDF

Studia z archeologii, historii i historii architektury

.

DEKLARASI LANGKAWI PDF

Studia z archeologii, historii i geografii historycznej

.

Related Articles