ATEX 137 RICHTLIJN PDF

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar. De sociale richtlijn. Klik hier voor een handige en bewerkbare EVD template uit onze webshop Tesamen hebben deze twee richtlijnen tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen en draagt ATEX bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

Author:Vudoran Akinolar
Country:Chile
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):21 September 2013
Pages:370
PDF File Size:5.82 Mb
ePub File Size:16.88 Mb
ISBN:194-1-12220-298-7
Downloads:28256
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NasarDeze verplichting blijft gehandhaafd in de ATEX richtlijn. Deze naam is nu veranderd in de ATEX Het getal is ontleend aan de hoofdstukken uit het Europese Verdrag van Lissabon. De ATEX richtlijn gaat over het voorkomen van de ontwikkeling van een explosieve atmosfeer.

Omdat een explosie plaatsvindt op basis van een ontsteking is de ATEX richtlijn ook gericht op het vermijden van ontsteking en ontstekingsbronnen. Ook is de richtlijn gefocust op de beperking van de schadelijke effecten van een explosie en de toepassing van apparatuur op explosiegevaarlijke werkplekken.

De ATEX richtlijnen zijn van toepassing op alle bedrijven waarin gewerkt wordt met ontvlambare gassen en vloeistoffen of met fijn stof omdat in deze bedrijven een gevaarlijke explosieve atmosfeer ontstaan. Dit ExplosieVeiligheidsDocument moet een aantal verplichte onderdelen bevatten. Deze verplichte onderdelen zijn: Er moet een indeling zijn van gevarenzones, deze moet actueel zijn.

Dit houdt in dat deze indeling niet ouder mag zijn dan vijf jaar. De stofeigenschappen moeten vastliggen. Er moet inzichtelijk zing gemaakt hoe de risicobeoordeling van de ontstekingsbronnen heeft plaatsgevonden. De getroffen maatregelen moeten daadwerkelijk worden uitgevoerd en geborgd. Deze borging moet inzichtelijk zijn.

DURUFLE ALAIN PDF

Explosieveiligheid - ATEX 153 (voorheen ATEX 137)

Wat is ATEX? Close Mededeling: De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus raken ook de dienstverlening van ATEXcertificaat. Het laatste nieuws hierover vindt u hier! ATEX richtlijnen In Europa zijn er twee richtlijnen op het gebied van ATEX explosieveiligheid: De productrichtlijn ATEX Deze richtlijn stelt de minimale veiligheidsregels en -eisen aan waaraan producten moeten voldoen, zodat ze makkelijk uitgewisseld kunnen worden met andere landen binnen de Europese Unie. De sociale richtlijn ATEX Deze richtlijn stelt de minimale veiligheidseisen aan werkplekken en -omgevingen waar explosiegevaar bestaat. Bij het verdrag van Rome is vastgelegd dat Europese samenwerking tussen de lidstaten bevorderd moest worden, o. Dit werd uiteindelijk opgenomen in het verdrag van Nice waarbij artikel 95 het vrije verkeer van goederen beschrijft, met als doel het realiseren van een interne Europese markt met duidelijke eisen op het gebied van veiligheid, milieu, volksgezondheid en eerlijke handel consumenten bescherming.

IURI LOTMAN PDF

ATEX Wetgeving, Normen & Richtlijnen voor Explosieveiligheid

Mocht dat mogelijk zijn, dan gaan onze specialisten kijken naar ATEX zonering. Met de markering verklaart de fabrikant dat het product is vervaardigd in overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Gebruikers en installateurs mogen alleen gemarkeerd materieel installeren. Ontdek hier alles over de ATEX markeringen. Vanuit dat oogpunt is het belangrijk dat men kan checken of installaties en producten, werkomgevingen en persoonlijke competenties aan regels en eisen voldoen.

DIAGRAMME TERNAIRE COURS PDF

Ventilatoren

Zulkirg Views Read Edit View history. During the workshop there is of room for questions and interaction between our product specialist and the participants. Explosive atmospheres in the workplace Equipment and protective systems intended for use in ayex atmospheres Where can I find further information? Zone 2 — A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture with air of dangerous substances in the form of gas, vapour or mist is not likely to occur in normal operation but, if it does occur, will persist for a short period only.

ALEXANDER BERKMAN ABC OF ANARCHISM PDF

Wat is de ATEX 153 richtlijn (voorheen ATEX 137)?

Explosiebeveiliging[ bewerken brontekst bewerken ] Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht zuurstof en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. De meest praktische manier om explosies te voorkomen is om de ontstekingsbron te elimineren. Deze richtlijn is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel en beschrijft de algemene veiligheidsdoelen. EN-IEC

Related Articles