GEESTELIKE OORLOGVOERING PDF

Waarom behoort elke gelowige geestelike oorlogvoering te doen? Satan se doel, strategie en werksmetodes Mostert, Bennie. Geestelike Oorlogvoering: , gedeeltes vanuit-p. Hy wil aanbid word as god. Hy vertel leuens. Hy hou mense in onkunde.

Author:Tejas Nikolabar
Country:Qatar
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):16 November 2009
Pages:349
PDF File Size:8.5 Mb
ePub File Size:20.47 Mb
ISBN:504-5-30136-492-7
Downloads:75947
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NishicageOns moet met groot vrymoedigheid in die gebed na die genadetroon nader, want die Here Jesus is die Oorwinnaar wat meer as bereid is om ons te help om in die stryd teen versoekings te kan oorwin. Dit het met godsdienstige misleiding en bedrog te doen. Verval van hierdie aard is aan die orde van die dag in Christelike kerke 2 Tim. Verderflike ketterye word in baie van die vooraanstaande universiteite se teologiese fakulteite ingevoer, en sodoende word predikante in hulle studiejare al bedrieg en mislei.

Hierdie leuen kom ook van die vader van die leuens en is daarop gemik om die weg vir die koms van die Antichris as die universele messias vir alle gelowe voor te berei.

As ons Hom maar net wil toelaat, sal die Heilige Gees ons in die hele waarheid lei en ook die toekomstige dinge aan ons verkondig Joh. Die eindtydse vormgodsdienstiges is deur Satan verblind en het deur hulle eie toedoen en onkunde die stryd teen godsdienstige bedrog en leuens verloor.

Hulle het vir hulleself leuenpredikers versamel, die oor afgekeer van die waarheid en hulle gewend tot fabels 2 Tim. Behalwe die geestelike skade wat die berower mens kan aandoen, is hy ook daarop uit om jou van jou geld, besittings, gesondheid en baie ander dinge te beroof. Hy weet dat wanneer hy dit doen, jy beperk sal word in die mate waartoe jy die Here kan dien en sy werk op aarde finansieel en andersins sal kan ondersteun.

In die eerste plek kla hy hulle by die troon van God aan nadat hy hulle suksesvol verlei of mislei het. Ons moet natuurlik sorg dra dat ons in die lig wandel en alle sondes wat ons gedoen het, onmiddellik bely 1 Joh. Daardeur word Satan weer van enige invloedsfeer ontneem wat hy in jou lewe verkry het. Hier word ons gehaat en vervolg. Dit is die gevolg van Satan se aanklagte teen die kinders van God. Die doel hiermee is om die Christene in onguns te bring en Christelike voorregte soos Christelike onderwys en godsdiensvryheid van hulle te ontneem.

Aan griewe en wraakgedagtes van hierdie aard moet geensins toegegee word nie, want dan kry die sielevyand sy sin en benadeel sodoende die werk van die Here.

Sodoende verswak Satan die Christendom en hou hulle met binnegevegte besig. In die vierde plek kla die duiwel Christene ook by hulleself aan. Hy kla hulle nie net oor hul onlangse sondes aan nie, maar ook oor dit wat lank gelede gedoen is en reeds volkome vergewe is.

Deur hierdie ou koeie uit die sloot te grawe probeer hy om ou probleme, griewe en sondes weer te laat herleef en jou op grond daarvan te verdoem en verwerplik te laat voel. Dit is die pad van oorwinning! Al hierdie dinge is vestings van Satan waardeur hy werk om sy koninkryk te bevorder. Christene wat die oprigting van sondige vestings in hulle lewens wil voorkom, moet dus by die vertrekpunt van sonde weerstand bied, naamlik op die gedagtevlak.

Dwalende en onchristelike gedagtes Verkeerde idees en voornemens is die vertrekpunt vir sondige dade. Hy kan vurige pyle op jou afvuur Ef.

Om hierdie rede moet alle gedagtes ondersoek en tot gehoorsaamheid aan Christus onderwerp word. Hierna soek jy morele regverdiging om uitvoering daaraan te gee. Jy beredeneer die saak dan na alle kante toe en begin om jou sondige voorneme goed te praat. Jy gebruik en verdraai selfs die Bybel om morele en godsdienstige regverdiging vir jou beplande dade te kry.

Daar is geen einde aan die vindingrykheid, bose planne, skelmstreke, geheime ontmoetings en knoeiery waarmee mense vorendag kom om uitvoering aan sondige idees te gee nie. As hierdie planne nie verbreek word nie, word hulle uitgevoer en kom die sonde tot volle verwerkliking. Met verloop van tyd word die verslawing erger, die vesting van Satan word versterk en nuwe vestings kom by. Die pad van sonde Die ontwikkelingspad van sonde wat hierbo bespreek is, is duidelik. Dit begin by die gedagtes wat ongehoorsaam aan Christus is, dan word dit geregverdig, daarna word planne beraam om dit uit te voer, en uiteindelik word die sondige dade gedoen en raak in jou lewe gevestig.

In fase 4 het hy die plan laat uitvoer, die man se dood op die slagveld bewerkstellig en sy vrou gevat. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil! Baie mense het in ons tyd vestings van sonde in hulle lewens.

Vestings van valse godsdienste word op allerlei bedenklike maniere geregverdig, selfs uit die Bybel. Sodoende word daar vir die geldgod, Mammon, plek in ons lewe gegee. Sonder geloof in die Oorwinnaar is ek weerloos in die stryd teen sonde en ongeregtigheid. Blus jy die vurige pyle van die Bose met die skild van jou geloof in die Here Jesus uit, of is jy oop en bloot vir al die verwarrende, verleidende en onrein gedagtes wat die Bose op jou afvuur? Die bloed van die Lam Dit is belangrik om te begryp dat ons oorwinning op die kruisdood van die Here Jesus gebaseer is.

Gedurende die groot verdrukking, wanneer die duiwel met dubbele woede onder mense op aarde werksaam sal wees Op. Soek jy geestelik beskerming onder die bloed van Christus wanneer die duiwel jou aanval, en bid jy hierdie beskutting ook oor jou geliefdes en andere af vir wie jy intree?

Hulle het almal geestelike beskerming dringend nodig. Die bloed van Christus is geestelik lewegewend Joh. Ons moet dus rein en heilig leef. Deur volhardende gebed sal ek volkome bevryding verkry, en die sielevyand sal op die vlug slaan.

Hy sal later weer terugkom, maar dan behoort ek te weet waar my krag en my sterkte is: in gebed neem ek my toevlug tot die Here wat my altyd sal uitred. Die Bybel is die finale maatstaf vir die waarheid, en in die lig daarvan beoordeel ek gedagtes as goed of kwaad. Dit werk saam met my gewete om aan my te toon wat reg en verkeerd is. Is jou voetstappe in die Woord van God geanker? Verlustig jou in die Here, dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

Onthou altyd dat van die veelvuldige bedieninge van die Heilige Gees, daar twee grondliggende redes is waarom Hy jou met krag uit die hoogte wil beklee.

SINDROME DE ELLIS VAN CREVELD PDF

Oorlogvoering

Soos byvoorbeeld om elke sonde, konflik of probleme te koppel aan demone wat dan uitgedryf moet word. Jesus het partykeer duiwels uitgedryf of mense gesond gemaak sonder enige spraak van demone. Trek julle volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Hierdie teks leer ons baie belangrike waarhede; dat ons slegs sterk kan wees met God se krag, dit is God se wapens wat ons beskerm en ons oorlog is teen die bose geestelike magte in hierdie wereld.

KORTE VYGEN COMBINATORIAL OPTIMIZATION PDF

Wat sĂȘ die Bybel van geestelike oorlog?

.

2MBI200N 120 PDF

Geestelike Oorlogvoering

.

A4VG90 REXROTH PDF

.

Related Articles