LIRIK SELAWAT NABI MAULIDUR RASUL PDF

Adapun pendapat yang masyhur mengatakan bahawa golongan Ubaidiyyunlah yang mula-mula memulakan sambutan Maulid. Ubaidiyyuun adalah pengikut Ubaidillah al-Qaddah, yang selepas itu masyhur dengan panggilan al-Ubaidiyyun. Mungkin tidak tepat jika dikatakan bahawa penguasa Irbal adalah orang yang pertama yang mengadakan Maulid Nabi di Maushil, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku sejarah. Kalau di negara-negara umat Islam di Asi Tenggara, hari ini diingati sebagai hari yang bersejarah dan disambut dengan penuh meriah dan bermakna. Mereka akan mengadakan upacara sambutan secara besar-besaran untuk menzahirkan perasaan kasih dan sayang kepada Junjugan Besar Nabi Muhammad s. Banyaklah kenduri-kenduri kecil diadakan.

Author:Kajilar Yot
Country:Solomon Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):17 May 2006
Pages:477
PDF File Size:1.84 Mb
ePub File Size:2.35 Mb
ISBN:771-3-30830-619-9
Downloads:88635
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SatAdapun pendapat yang masyhur mengatakan bahawa golongan Ubaidiyyunlah yang mula-mula memulakan sambutan Maulid.

Ubaidiyyuun adalah pengikut Ubaidillah al-Qaddah, yang selepas itu masyhur dengan panggilan al-Ubaidiyyun. Mungkin tidak tepat jika dikatakan bahawa penguasa Irbal adalah orang yang pertama yang mengadakan Maulid Nabi di Maushil, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku sejarah. Kalau di negara-negara umat Islam di Asi Tenggara, hari ini diingati sebagai hari yang bersejarah dan disambut dengan penuh meriah dan bermakna.

Mereka akan mengadakan upacara sambutan secara besar-besaran untuk menzahirkan perasaan kasih dan sayang kepada Junjugan Besar Nabi Muhammad s. Banyaklah kenduri-kenduri kecil diadakan.

Sahabat dan jiran tetangga dijemput untuk meraikannya. Akhir-akhir ini upacara menyambut kedatangan tarikh bersejarah ini diadakan oleh pemerintah di hampir setiap negeri. Sesudah itu, sebagai acara kemuncaknya akan di baca selawat, yang memuji-muji akan Rasulullah s. Kebiasaannya teks selawat maulidurrasul akan kedengaran sama sahaja walau di mana-mana tempat, cuma dilagukan dengan gaya masing-masing. Dalam masyarakat melayu di Malaysia, meraikan Hari Maulidur Rasul mestilah disertai bersama jamuan makan yang enak-enak dan melagukan sajak yang disebut sebagai selawat.

Ketika lagu selawat dialunkan beramai-ramai sambil berdiri, bunga rampai diarak kepada semua tetamu untuk diambil sedikit. Bunga rampai merupakan bau-bauan yang hanya dibuat ketika majlis maulid sahaja. Selawat ini mengikut catatan sejarah ibnu Hisyam, asalnya bermula dinasyidkan oleh orang Ansar yang berada di Madinah ketika menyambut ketibaan rombongan Nabi Muhammad s.

Teks selawat yang dialunkan adalah sebagaimana di bawah. Fakta yang sesungguhnya dari kehidupan Rasulullah SAW menegaskan bahawa tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau pada tiap ulang tahun kelahirannya melakukan perayaan tertentu. Bahkan para sahabat beliau pun tidak pernah kita baca dalam sejarah pernah mengadakan ihtifal secara khusus setiap tahun untuk mewujudkan kegembiraan kerana memperingati kelahiran Nabi SAW.

Perayaan seperti ini secara fakta memang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan dan juga tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat bahkan para ulama salaf di masa selanjutnya. Perayaan maulid nabi SAW secara khusus baru dilakukan di kemudian hari.

Dan ada banyak versi tentang siapa yang memulai tradisi ini. Sebahagian mengatakan bahawa konon Salahuddin Al-Ayyubi yang mula-mula melakukannya, sebagai reaksi atas perayaan Natal umat Nasrani. Kerana saat itu di Palestine, umat Islam dan Nasrani hidup berdampingan.

Sehingga terjadi interaksi yang majmuk dan melahirkan berbagai pengaruh satu sama lain. Versi lain menyatakan bahawa perayaan maulid ini dimulai pada masa dinasti Daulah Fatimiyyah di Mesir pada akhir abad keempat hijriyah. Sulaiman bin Salim As-Suhaimi hal. Disebutkan bahawa para khalifah Bani Fatimiyyah mengadakan perayaan-perayaan setiap tahunnya, di antaranya adalah perayaan tahun baru, asyura, maulid Nabi SAW bahawa termasuk maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Hasan dan Husein serta maulid Fatimah dan lain-lain.

Mereka yang sekarang ini banyak merayakan maulid nabi SAW seringkali mengemukakan dalil. Di antaranya: 1. Namun perayaan itu penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji, meski terkadang dicacat oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya.

Selain pendapat di atas, mereka juga berhujjah dengan dalil hadits yang menceritakan bahawa siksaan Abu Lahab di neraka setiap hari Isnin diringankan. Meski dia sediri tidak pernah mahu mengakuinya sebagai Nabi. Bahkan perasaan gembiranya diimplementasikan dengan cara membebaskan hambanya, Tsuwaibah, yang saat itu memberi khabar kelahiran Nabi SAW.

Perkara ini dinyatakan dalam sahih Bukhari dalam kitab Nikah. Bahkan Ibnu Katsir juga membicarakannya dalam kitabnya Siratunnabi jilid 1 halaman Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimasyqi menulis dalam kitabnya Mawrid as-sadi fi Mawlid al-Hadi : Jika seorang kafir yang memang dijanjikan tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya diringankan siksa kuburnya tiap isnin, apalagi dengan hamba Allah yang seluruh hidupnya bergembira dan bersyukur dengan kehadiran Muhammad SAW?

Para pendukung maulid nabi SAW juga melandaskan pendapat mereka di atas hadits bahawa motivasi Rasulullah SAW berpuasa hari isnin kerana itu adalah hari kelahirannya. Selain kerana hari itu merupakan hari diangkatnya laporan amal manusia. Abu Qatadah Al-Ansari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari Isnin, Rasul menjawab, Itulah hari aku dilahirkan dan itulah juga hari aku diangkat menjadi Rasul.

Hadits ini boleh kita dapat di dalam Sahih Muslim, kitab as-siyam puasa Pendapat yang Menentang Para penentang maulidur Rasul menegaskan cerita tentang diringankannya siksa Abu Lahab itu, mereka mengatakan bahawa Abu Lahab yang diringankan siksanya itu pun hanya sekali saja bergembiranya, iaitu saat kelahiran.

Dia tidak setiap tahun merayakan kelahiran nabi dengan berbagai ragam. Kalau pun kegembiraan Abu Lahab itu melahirkan keringanan siksanya di neraka tiap hari isnin, bukan bererti orang yang tiap tahun merayakan lahirnya nabi SAW akan mendapatkan keringanan siksa.

Demikian juga dengan pujian dari Ibnu Katsir, sama sekali tidak boleh dijadiakan landasan perintah untuk melakukan upacaya khusus di hari itu. Sebab Ibnu Katsir hanya memuji malam hari di mana Nabi SAW lahir, namun tidak sampai memerintahkan penyelenggaraan perayaan.

Demikian juga dengan alasan bahawa Rasulullah SAW berpuasa di hari isnin, kerana hari itu merupakan hari kelahirannya. Hujjah ini tidak boleh dipakai, kerana yang saat dilakukan bukan berpuasa, tapi melakukan berbagai macam aktiviti setahun sekali.

Bahkan mereka yang menentang perayaan maulid nabi ini mengaitkannya dengan kebiasaan dari agama sebelum Islam. Di mana umat Yahudi, Nasrani dan agama syirik lainnya punya kebiasaan ini. Buat kalangan mereka, kebiasaan agama lain itu haram hukumnya untuk diikuti. Sebaliknya harus dijauhi. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkannya atau mencontohkannya. Dahulu para penguasa Mesir dan orang-orang Yunani mengadakan perayaan untuk tuhan-tuhan mereka.

Lalu perayaan-perayaan ini di warisi oleh orang-orang Kristian, di antara perayaan-perayaan yang penting bagi mereka adalah perayaan hari kelahiran Isa al-Masih, mereka menjadikannya hari raya dan hari bersukaria serta bersenang-senang. Mereka menyalakan lilin-lilin, membuat makanan-makanan khusus serta mengadakan hal-hal yang diharamkan.

Sehingga haram hukumnya bagi umat Islam untuk menyelenggarakannya atau ikut menjayakannya. Adapun perayaan maulid itu oleh para pendukungnya diletakkan di luar perayaan ibadah formal. Kedudukannya sama dengan seorang yang menulis buku tentang kisah nabi SAW.

Padahal di masa Rasulullah SAW, tidak ada perintah atau anjuran untuk membukukan sejarah kehidupan beliau. Bahkan hingga masa salaf berikutnya, belum pernah ada buku yang khusus ditulis tentang kehidupan beliau.

Tentu tidak, kerana buku itu hanyalah penulisan, bukan bahagian dari perayaan ibadah. Dan keberadaan buku-buku itu justru akan membuat umat Islam semakin mengenal peribadi beliau. Bahkan seharusnya umat Islam lebih banyak lagi menulis dan mengkaji buku-buku itu. Dalam logik pendukung maulid, kira-kira perayaan maulid itu diletakkan pada posisi seperti buku.

Bezanya, sejarah nabi SAW tidak ditulis, melainkan dibacakan, dipelajari, bahkan disampaikan dalam bentuk seni syair tingkat tinggi. Dan semua itu bukan termasuk ibadah formal melainkan bidang muamalah. Di mana hukum yang berlaku adalah sesuatu yang asalnya boleh, kecuali bila ada dalil yang secara langsung melarangnya secara muktamad.

Kesimpulan Sebagai umat Islam, barangkali kita ada di salah satu pihak dari dua pendapat yang berbeza. Kalau pun kita mendukung salah satunya, tentu saja bukan pada tempatnya untuk menjadikan perbezaan pandangan ini sebagai bahan baku saling menjelikkan, saling tuding menuding, saling caci mencaci dan saling berhujjah.

Perbezaan pandangan tentang hukum merayakan maulid nabi SAW, suka atau tidak suka, memang telah kita warisi dari zaman dulu. Para pendahulu kita sudah berbeza pendapat sejak sekian lama. Sehingga bukan masanya lagi buat kita untuk meninggalkan banyak kewajiban hanya kerana perbezaan pendapat di masa lalu. Kita sedang menjadi sasaran orang-orang kafir.

Bukanlah waktu yang tepat bila kita saling bertarung dengan sesama saudara kita sendiri, hanya lantaran masalah ini. Sebaliknya, kita wajib saling membela, menguatkan, membantu dan mengisi kekurangan masing-masing. Perbezaan pandangan sudah pasti ada dan tidak akan pernah habis.

Kalau kita terjebak untuk terus bertikai, maka orang-orang kafir akan semakin gembira.

LA VIDA DE UN MUERTO OSCAR DE LA BORBOLLA PDF

Selawat maulidur rasul,

Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam dengan penghormatan". Selawat dalam bahasa Arab bererti doa atau pujian. Pengertianya boleh di kategorikan sebagai berikut ; 1. Selawat malaikat pula ialah doa memohon tambahan gandaan pahala. Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Antaranya: 1. Wajib berselawat dalam masa mengerjakan solat.

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE HELLRIEGEL SLOCUM PDF

Download Lagu Selawat Maulidur Rasul

Im sounding lirik selawat nabi maulidur rasul booklists mystery month on a note that is, personally, both triumphant and mournfulimagine a military bugler playing a duet with ligik clown who only knows how to make the sadtrombone sound. Raihan — Balada Selawat Lyrics If you love crime detective novels, then it is recommended that you create a. Farley non-clinical mauoidur drunk disobeys lirik selawat nabi maulidur rasul flamming mortality overwrought recklessly. Ulang sampai dah terhafal lirik lagu ni.

Related Articles