ALGEMENE ZIEKTELEER VOOR TANDARTSEN PDF

Daarom is kennis over ziektebeelden van groot belang voor de tandarts. In Algemene ziekteleer voor tandartsen beschrijft een groot aantal deskundigen op heldere wijze de huidige kennis over ziektebeelden op onder andere het terrein van inwendige geneeskunde, neurologie en oogziekten. Ziektebeelden waarbij orale klinische verschijnselen kunnen optreden of die invloed hebben op het tandheelkundig behandelplan staan hierbij centraal. Deze derde, herziene druk van Algemene ziekteleer voor tandartsen is volledig aangepast aan de nieuwste tandheelkundige en medische inzichten. De hoofdstukindeling is grotendeels gelijk gebleven. De inhoud is volledig geactualiseerd en het hoofdstuk over huidaandoeningen is geheel gewijzigd.

Author:Mazut Mull
Country:Chad
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):15 November 2015
Pages:64
PDF File Size:15.43 Mb
ePub File Size:1.68 Mb
ISBN:881-7-12551-212-4
Downloads:85846
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GrobarDaarom is kennis over ziektebeelden van groot belang voor de tandarts. In Algemene ziekteleer voor tandartsen beschrijft een groot aantal deskundigen op heldere wijze de huidige kennis over ziektebeelden op onder andere het terrein van inwendige geneeskunde, neurologie en oogziekten. Ziektebeelden waarbij orale klinische verschijnselen kunnen optreden of die invloed hebben op het tandheelkundig behandelplan staan hierbij centraal. Deze derde, herziene druk van Algemene ziekteleer voor tandartsen is volledig aangepast aan de nieuwste tandheelkundige en medische inzichten.

De hoofdstukindeling is grotendeels gelijk gebleven. De inhoud is volledig geactualiseerd en het hoofdstuk over huidaandoeningen is geheel gewijzigd. Het boek is een actueel naslagwerk en daarom onmisbaar in de algemene tandartspraktijk. Ook voor studenten tandheelkunde is het boek erg nuttig ter voorbereiding op de algemeen medische aspecten van hun toekomstige werk.

Inhoudsopgave 1 De medische anamnese in de tandheelkundige praktijk Samenvatting Een jarige man bezoekt de tandartspraktijk voor een geplande extractie van het element Brand, P. Makkes 2 Infectieziekten Samenvatting Een groot aantal infectieziekten kan zich ook manifesteren met slijmvliesafwijkingen in de mond- en keelholte. Vaak hebben deze slijmvliesafwijkingen een karakteristiek aspect en het komt geregeld voor dat de tandarts de eerste is die een aandoening waarneemt.

Verhagen, J. Enerzijds kunnen tekorten in de lokale afweer infecties veroorzaken in de mondholte, anderzijds kunnen ongewenste reacties van het afweersysteem tot uiting komen als ontstekingsprocessen in de mondholte, die een bedreiging vormen voor het gebit. Kallenberg, A. Vissink 4 Oncologie Samenvatting De tandarts speelt een belangrijke rol bij de preventie en vroegtijdige opsporing van peri- en intraorale pre maligne aandoeningen.

Behandeling van tumoren in het hoofd-halsgebied kan aanzienlijke effecten op de mondgezondheid hebben. Ook de behandeling van kanker elders in het lichaam met celdeling- en celgroeiremmende middelen kan ernstige gevolgen hebben voor het tandheelkundig behandelplan. Raber-Durlacher, D. Rietveld 5 Kwaadaardige aandoeningen van het immuunsysteem Samenvatting Kwaadaardige aandoeningen van het immuunsysteem geven frequent aanleiding tot lymfeklierzwellingen in het hoofd-halsgebied, die zelfs de eerste verschijnselen van de ziekte kunnen zijn.

Ook kan door een verminderde werking van het immuunsysteem het risico op orale infecties toenemen. Cornelissen, H. Dit zal soms aanleiding geven tot orale manifestaties. Uiteraard is na een bloedige tandheelkundige ingreep een goede bloedstolling belangrijk. Aangezien verschillende tandheelkundige verrichtingen tot een verdere stijging van de bloeddruk kunnen leiden, kan hierdoor het risico van complicaties toenemen.

Ook leidt het gebruik van bloeddrukverlagende geneesmiddelen vaak tot bijwerkingen in de mond. Sinds circa zijn de behandelingsmogelijkheden sterk verbeterd, vooral op het gebied van de ischemische hartziekten. Klein, G. Sieswerda 10 Aandoeningen van nieren en urinewegen Samenvatting Nierziekten komen niet vaak voor, maar ze gaan wel gepaard met grote morbiditeit en mortaliteit. Daardoor spelen ze in de medische en tandheelkundige praktijk toch een belangrijke rol. Hilbrands, F.

Huysmans, H. Brand 11 Ziekten van luchtwegen en longen Samenvatting Aandoeningen van luchtwegen en longen komen frequent voor.

Kortademigheidsklachten kunnen door een tandheelkundige behandeling worden uitgelokt of verergerd. Ook kunnen door onjuist gebruik van geneesmiddelen tegen kortademigheid orale complicaties optreden. In dit hoofdstuk worden daarom enkele van de meest voorkomende longziekten besproken waarmee de tandarts in de tandheelkundige praktijk geconfronteerd kan worden. Kerstjens, G. Greven 13 Ziekten van het maag-darmkanaal Samenvatting De mondholte vormt samen met slokdarm, maag, lever, pancreas en darmen het spijsverteringskanaal.

Diverse ziekten van het maag-darmkanaal blijken zich in de mondholte te kunnen manifesteren. Bovendien kunnen aandoeningen van het maag-darmkanaal implicaties hebben voor de mogelijke toepassing van geneesmiddelen in de tandheelkunde. Bartelsman, A. Depla, H. Brand 14 Ziekten van lever en galwegen Samenvatting Ziekten van lever en galwegen komen in een grote verscheidenheid voor. In dit hoofdstuk worden alleen de leverziekten besproken die aanleiding geven tot symptomen in het hoofd-halsgebied en daardoor dus herkenbaar zijn voor de tandarts of die systemische gevolgen hebben met consequenties voor tandarts- of kaakchirurgische behandeling.

Chamuleau 15 Diabetes mellitus Samenvatting Diabetes mellitus is een zeer frequent voorkomende aandoening. Het omgekeerde geldt ook: bij ontregelde diabetes neemt het risico van het ontstaan van orale ontstekingen en infecties toe.

Tack, C. Stehouwer, H. Brand 16 Endocriene ziekten Samenvatting Kennis over endocriene ziekten is voor de tandarts van belang. In de eerste plaats omdat een aantal endocriene ziekten leidt tot kenmerkende veranderingen in de mondholte, het gebit en de kaken.

Het meest opvallende voorbeeld hiervan is de acromegalie. In de tweede plaats omdat er bij sommige endocriene ziekten een verhoogd risico bestaat op complicaties bij kaakchirurgische en tandheelkundige ingrepen. Wiersinga 17 Veranderingen in geslachtshormonen Samenvatting Veranderingen in de concentratie van geslachtshormonen in het perifere bloed kunnen gepaard gaan met orale manifestaties.

Bij mannen zijn de concentraties geslachtshormonen na de puberteit relatief constant, terwijl het leven van de vrouw gekenmerkt wordt door aanzienlijke variaties in de plasmaspiegels van deze hormonen. Dijkstra, J. Raber-Durlacher, B.

De tandarts is vaak de eerste die, aan de hand van erosies van gebitselementen en trauma van het palatum, het bestaan van anorexia en boulimia nervosa kan vaststellen. Mathus-Vliegen 19 Reumatische ziekten Samenvatting Reumatische ziekten komen frequent voor. Deze heterogene groep van vaak chronische aandoeningen kan zich op diverse manieren in de mondholte manifesteren.

Zo kan bij sommige van deze aandoeningen het temporomandibulaire gewricht betrokken raken. Ook gaan ziekten van het bewegingsapparaat vaak gepaard met xerostomie en orale ulceraties.

Michels-van Amelsfort, H. Brand 20 Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel Samenvatting De neurologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de aandoeningen van hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Veel ziekten betreffen heel jonge mensen of zijn chronisch en betreffen oudere mensen. Ziekten van de hersenen kunnen de willekeurige motoriek verstoren. Een schijnbaar eenvoudige opdracht kan dan niet worden uitgevoerd, ofwel omdat de gewilde beheersing ontbreekt, ofwel omdat de beweging verstoord wordt door een ongewilde component.

Enkele oogafwijkingen maken deel uit van een auto-immuunziekte, waarbij ook het mondslijmvlies betrokken kan zijn. Vissink, A. Spijkervet 24 Acute situaties in de tandheelkundige praktijk Samenvatting Acute medische situaties zijn in de tandheelkundige praktijk gelukkig ongewoon. Brand, D.

FORGOTTEN REALMS SHADOWDALE PDF

Algemene ziekteleer voor tandartsen

.

LINKSYS WRT54GX4 MANUAL PDF

Algemene ziekteleer voor tandartsen

.

LOVENOX PRESCRIBING INFORMATION PDF

Algemene tandheelkunde

.

THABU SHANKAR BOOKS PDF

Algemene ziekteleer voor tandartsen

.

Related Articles