BAKENS WELZIJN NIEUWE STIJL PDF

De 8 bakens welzijn nieuwe stijl. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dit een makkelijk onderwerp vind, het is namelijk best wel een lastige. Maar het is ook lastig om al deze bakens te onthouden voor de toets. Maar ik ga proberen om het jullie zo goed mogelijk uit te leggen. Bakens is een ander woord voor kenmerken.

Author:Vogore Ararn
Country:Mauritania
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):18 August 2010
Pages:294
PDF File Size:14.88 Mb
ePub File Size:1.49 Mb
ISBN:996-7-55365-962-8
Downloads:29769
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MosarSamenwerkingen Empowermens Support en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl Bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang: dit zijn de kerncompetenties van welzijn en tevens de doelen van de WMO. Empowermens Support sluit hierop aan. Door Empowermens Support wordt de mens gestimuleerd om na te denken over zijn kunnen, zijn eigen kracht, waar hij zichzelf maar ook een ander mee zou kunnen helpen.

Daarnaast wordt hij ook gestimuleerd om na te denken over hoe zijn netwerk hem kan helpen. Uiteindelijk kan dit zelfredzaamheid, zorg voor elkaar en participatie tot stand brengen. Welzijn Nieuwe Stijl: De acht bakens In Welzijn Nieuwe Stijl staan acht bakens beschreven, die richtinggevend zijn voor de inzet van organisaties en professionals.

Empowermens wil hier zoveel mogelijk bij aansluiten en heeft zich hier met Empowermens Support op gericht. De acht bakens zijn als volgt: 1. Gericht op de vraag achter de vraag. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger. Direct erop af. Formeel en informeel in verhouding. Doordachte balans van collectief en individueel. Integraal werken.

Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht. Gebaseerd op ruimte voor de professional. Natuurlijk kan Empowermens Support niet letterlijk aan alle acht bakens voldoen. Hier is voornamelijk de coach of hulpverlener hierna te noemen: hulpaanbieder zelf voor nodig. Hieronder staat beschreven hoe Empowermens aansluit bij het werken vanuit de acht bakens.

Gericht op de vraag achter de vraag: Door alle levensgebieden bij langs te lopen kan voor de hulpaanbieder inzichtelijk worden wat er allemaal gaande is in iemands leven.

Hierdoor kan de hulpaanbieder sneller een verband leggen tussen dat wat er speelt; wat de vraag achter de vraag soms makkelijker duidelijk zal maken.

Door Empowermens Support als tool in te zetten komt de burger, de hulpvrager, erachter waar zijn krachten liggen.

Hoe hij zichzelf kan helpen. Dit ligt bij de hulpaanbieder zelf. Door gebruik van Empowermens Support, en dan voornamelijk door gebruik van de werkbladen, zal inzichtelijk worden wat iemand zelf kan, wat iemand uit zijn netwerk kan betekenen en waarin iemand professionele ondersteuning nodig heeft.

Dit zorgt voor een optimale verhouding tussen formele en informele hulp. Formele hulp houdt professionele ondersteuning in en informele hulp houdt ondersteuning in vanuit familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers. Het gaat hier om hoe ondersteuningsvragen worden aangepakt: individueel of collectief. Hier speelt Empowermens Support geen rol in. Simpelgezegd houdt dit in dat verschillende professionals met elkaar samenwerken. Empowermens Stimuleert dit in die zin dat er met de hulpvrager gekeken wordt naar wat hij zelf kan, naar wat iemand uit zijn netwerk kan en waar hij professionele ondersteuning in nodig heeft.

Als dit laatste nodig is, is het aan de hulpaanbieder om dit samen met de hulpvrager op gang te brengen. Hierbij zal afstemming nodig zijn voor wie wat oppakt.

Wil je meer lezen over integraal werken? Over wat het wel en niet is? Klik dan hier. Empowermens Support is een simpel, praktisch werkboek. Het is enerzijds vrij in te vullen, maar niet geheel vrijblijvend.

Empowermens Support heeft duidelijk een resultaatgericht doel, namelijk dat iemand groeit in zelfredzaamheid. In het werkboek kunnen werkbladen ingevuld worden om de eerste stappen hier naartoe te zetten. Het is geheel aan de hulpvrager en de professional hoe actief Empowermens Support wordt ingezet. Er is ruimte voor de professional om werkbladen wel of niet toe te passen en ook voor de huplvrager is het zo dat hij naar eigen keuze bepaalde werkbladen in kan vullen.

Empowermens Support kan als toevoeging worden ingezet bij verschillende aanpakken.

CSERNUS IMRE A NO PDF

Al eens gehoord van Welzijn Nieuwe Stijl?

.

DESIGUALDAD DE CAUCHY-SCHWARZ PDF

.

Related Articles