BASISVAARDIGHEDEN WISKUNDE VOOR HET HTO PDF

Artikelomschrijving Met Basisvaardigheden Wiskunde kunnen studenten zelfstandig hun wiskundige vaardigheden op een peil brengen die nodig is om een opleiding aan het hbo met succes te kunnen volgen. De leerstof van dit boek staat op het niveau van havo wiskunde B en bevat van dat programma vooral de onderdelen van de analyse. In de nieuwe editie zijn twee onderwerpen toegevoegd: inverse functies en kwadraat afsplitsen. Met de instaptoets krijgt de student een beeld van de eigen wiskundige kwaliteiten. Het boek is overzichtelijk opgezet met aan de linkerpagina steeds een korte uitleg, voorzien van enkele voorbeelden. Op de rechterpagina staan de bij die uitleg behorende opgaven.

Author:Maushicage Dogor
Country:Mayotte
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):8 April 2018
Pages:376
PDF File Size:20.45 Mb
ePub File Size:15.28 Mb
ISBN:839-9-56142-641-7
Downloads:38219
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TorisarDouwes, D. Artikelomschrijving Met Basisvaardigheden Wiskunde kunnen studenten zelfstandig hun wiskundige vaardigheden op een peil brengen die nodig is om een opleiding aan het hbo met succes te kunnen volgen. De leerstof van dit boek staat op het niveau van havo wiskunde B en bevat van dat programma vooral de onderdelen van de analyse.

In de nieuwe editie zijn twee onderwerpen toegevoegd: inverse functies en kwadraat afsplitsen. Met de instaptoets krijgt de student een beeld van de eigen wiskundige kwaliteiten. Het boek is overzichtelijk opgezet met aan de linkerpagina steeds een korte uitleg, voorzien van enkele voorbeelden. Op de rechterpagina staan de bij die uitleg behorende opgaven. Op de website behorende bij dit boek zijn extra opgaven opgenomen. Op www. Ook zijn hier extra opgaven opgenomen waarmee de student nog beter de stof kan eigen maken.

Doelgroep Geschikt voor eerstejaars hbo-studenten. Dit boek is ook beschikbaar als e-book via het platform Bookshelf. Jaap Grasmeijer werkt aan Hogeschool InHolland. Toon Meer Toon Minder.

CANON POWERSHOT SX120 MANUAL PDF

BASISVAARDIGHEDEN. Wiskunde EEN MUST VOOR IEDERE HTO- STUDENT HTO. Derde druk

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel h Auteurswet dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht postbus 00, 0 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel Auteurswet kan men zich wenden tot Stichting PRO Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 00, 0 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. De opbouw is verbeterd en er zijn opgaven toegevoegd. Dit leidt er hopelijk toe dat de waardering van dit boek nog hoger wordt. Met dit boek kun je zelfstandig je wiskundige vaardigheden op een peil brengen dat nodig is om een technische opleiding aan het HBO met succes te kunnen volgen. De leerstof van dit boek staat op het niveau van havo wiskunde B en bevat van dat programma vooral de onderdelen van de analyse.

GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK HAGMANN PDF

Basisvaardigheden wiskunde

.

ESCUTANDO SENTIMENTOS ERMANCE DUFAUX PDF

Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO - 3e druk 2014

.

Related Articles