EDVINAS KALEDA SVETIMI PDF

Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. Return to Book Page. Thanks for telling us about the problem. William Vysniauskas rated it it was amazing Jul 21, Darvinas rated it really liked it Sep 02, Goodreads helps you keep track of books you want to read. Ugne Demenyte added it Mar 19, Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. Mindaugas Snarskis rated it it was amazing May 26, Algis Sliujevas marked it as to-read Aug 25, Deividas Dzukas rated it it was amazing Nov 07, There are no discussion topics on this book yet.

Author:Vulabar Gozilkree
Country:Kosovo
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):22 March 2007
Pages:174
PDF File Size:6.19 Mb
ePub File Size:5.99 Mb
ISBN:923-1-85450-513-5
Downloads:58895
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KabeiVjas besikeiianios krypties, 38 metrai per se kund, oro temperatra Vilniuje laipsni ilu mos Blausi ir alta prietais skyde lio viesa nepajg isklaidyti automobilyje tvyranios prieblandos.

Salonas atrod kur kas erdvesnis nei die n. Balzganas proektorius apviet tui geleinkelio perva. Dryuota ukarda, utverusi keli vieniam nak ties keleiviui, primin inspektoriaus lazdel. Mintyse yp teljo, pagalvojs, kokio dydio turt bti policininkas, sugebantis nulaikyti tok gremzdik pagal. Koma ras Klaipdoje nakt 7, dien iki 12 laipsni ilumos.

Per kitas dvi paras orai atvs, rytais galimos alnos. Die nomis termometro stulpelis sieks Ugesino k tik prisidegt cigaret. Nurijo seil.

V liau Raudonomis akimis pulsuojantis semaforas kabojo ore it baidykl, stebinti nieko nenutuokianio uostamiesio sapn, blykiojo lyg susiaukdamas su tolimais miesto iburiais. Vis dlto taip ir liko drybsoti negrabiai praverta burna, nepatogiai atvirts, tarsi su kauljs. Dipo variklio imas pasirod pernelyg gar sus, lyg bt pramuta kolektoriaus tarpin.

Nuspaud greiio pedal. Variklis galingai kriokteljo laisvomis apsukomis, imet vir kelio pilkv dmel, ir eiminin ko tarumas isisklaid. Radijo imtuvas trakteljo ir nutilo. Kur, po velni, dingo tas traukinys! Dipas kantriai blizgino halogenais anapus pervaos nykstant asfalt. Tui, beprotikai siaur ir apsupt aukt medi sargybos.

Regjimo lauko pakraty au tomobili stovjimo aiktel. Stengsi kuo maiau t pus dirsioti, nors ir ten viepatavo ramyb. Tik main stogai nuo darganos balzganavo it iprakaitavusios pliks.

Valytuvai dukart pa grmojo mirksiniam semaforui. Vl tylu. Kol kas viskas gerai. Bet k u r tas traukinys? Ir t pai akimirk krpteljo taip netiktai grs mingai dunddamas iniro galingas lokomotyvas. Tiesa, pirma jo lk viesos ietis: rykus proektoriaus spindu li pluotas r, varp tams neprastame auktyje, tar si kas i dangaus leistsi.

Toks traukinio pasirodymas at rod perdm mistikas ir nesukl jokio palengvjimo. Lokomotyvas kteljo it apokaliptinis vris. Kelias laisvas. T a d a pa spaud vos apiuopiam mygtuk. Dar v i e n a s plipsnis! Nieko panaaus. Ir tiek. T a i p vis Klaipd priadinsi! I j u n g telefon.

Nakties muzi ka. Ariau radijo imtuv kvieiame klasikins muzikos gerbjus. Nuaids baisus trimitas Ir minias nesuskaitytas Sauks, kur sostas pastatytas. Pridygusi vakeli mirgesys v a k a r o p virsta nee m i k u viesuliu. Neskaidrs veidai, tarsi apsting n u o tirpstanio vako. Rpestingi judesiai, n u d u o d a n t y s pamaldum ir dievobaiming pri gimt. Dien Kelsis rsi ir verksming, stebuklingai mons Tarsi ateitumei i praeities: , , , , , Niekur kitur taip giliai irdies, pasmons nepersmelkia nei vengiamos bties pabaigos nuojauta kaip ia per lap kriio pirmj.

Bet mintys apie mirt neslegia jausm- anava kiek kryi, vaki ir moni kapuose! Argi tai ne didinga? Jie turi tai, ko n vienas i ms nepatyr, viens kitam niekada nedovanojo, net i didiausios meils nesukr ir net sapne nesapnavo. J didiausias turtas ramyb. Ramyb ia ji neatmieta jokiomis emikomis nuotaikomis: nei li desiu, nei palaima. Vientisa ir protu neaprpiama, gldi ia pat, vos du metrai po eme, t e n j ir rasi.

Ne da bar, o po keli akimirk, kurias keistuoliai vadina me tais. Dieve, Tu nuims sakei gerbti tv ir motin, todl maloningai!.. Viktoras prisiliejo prie gyvatvors ir kantriai iklaus sustojusios Vlini procesijos mald. Tik kai i, vlei u giedojusi, pasuko aikt, k u r jau briavosi mons, pa spartino ingsn. Temsta greitai, o ir vaki jra, kapus ugul siluetai gsdina klaidumu. Kakur ia, ioje ei lje, Tvas, M o t i n a.

Dar po minutls iri pasta m stot. Taip, aiku, taip ir turjo bti Donatas. Eik tu inai k u r! Toks panaumas Viktor netiktai nulidina. Zinai m a n o silpniausias vietas. Nevaidink ir dant nerodyk, atria Donatas. Ap sidairo lyg kapini eliai kelt jam grsm. Kas tave gali suprasti? Dingsti, atsirandi prie tv kapo, lyg kitos vietos neberastume normaliam pokalbiui!

Ko gero, tau lageris prot susuko? Negali kaip m o g u s. A b u nutyla. Bet tampa nuo to tik sustiprja. Nors prieais save mato antkapio ploktum, Viktorui pasiro do, kad jie iri skirtingas puses. J a m suprantamas Do nato atarumas - bent itaip atsilygins u tas neinios savaites, kai jis, Viktoras, vos grs laisv, netiktai, dingo kaip vanden. Galbt jam nepakako vyrikumo ramiai pavelgti akis tiems, kurie perguljo su jo buvusia mona? Pabgo nuo vis lyg mediotoj pakeltas vris.

J dar ilgai persekiojo aiktingi atodsiai, beveik tapats su anais m y l i m o s i o s. Moteris vienai nakiai ir moteris visam gyvenimui.

Tokios prarajos jis nesuvo kis. Viktoras pritpia ir udega vakes. Skrupu lingi judesiai iblako susikaupus slogut. I granito gi lumos ikyla bareljefiki tvo ir mamos bruoai. J port retai vaki blunksjime gauna ilt atspalv, visikai nederant su alta akmens prigimtimi. Viktoras nuvelgia susimsius brol, l y g , atsargiai prikidamas: ar tai ne rodymas, kad y r a tvirtesni sait nei ta netolima, su mauta praeitis? Vjas pasalnas, prasiskyns keli pro antkapi ir moni utvar, skausmingai suvirpina liepsneles, suima broli kvap, bet lieuvliai stebuklingu bdu atsitiesia.

Gal paaikinsi, kur buvai dings tas dienas? Kas ia dar neaiku? Nortum, kad pasidaliniau spdiais? Manai, reikjo likti su tavo chebra ir priiminti uuojautas? Jis vis smkso trauks galv, ir tik i kiens itrauk tos rankos pirtai susigniauia kumt. Vogiomis dirs teli Viktor: jau beveik velgia toje keistoje prieblan doje jaunlio veid iblykus ir sulysus, tik duobu ts skruostuose, anksiau lyddavusios ypsen, dabar rykina kariai temptas lpas.

Kvailai i j o. Gaila, mans nebuvo. Biau vos, ne kitaip. Bet kai gerai pagalvoji, n e v e r t a ml kiti na g, vl nudelbs akis, gana ramiai dst Donatas. N e mat, kaip jaunlis nervingai sunr rankas ant krti ns. A daug galvojau apie tai.

EL ENAMORAMIENTO Y EL MAL DE AMORES ALBERTO ORLANDINI PDF

Edvinas.Kaleda.-.Svetimi.1999.LT-OCR

.

ANDREA CODDINGTON PREDOHRA PDF

Edvinas Kalėda – pasmerkti – 2001

.

AGHOR NAGARA VAGE PDF

Kalėda Edvinas – Svetimi

.

Related Articles