KEUZEGIDS HBO VOLTIJD 2012 PDF

Gozshura Haagse wijken strijden om hoogste brandstapel. This email is incorrect. Schrijf je in voor de ochtendnieuwsbrief van NU. Ok, I accept cookies. Wilt u een uitzondering maken voor NU.

Author:Nilabar Tygoktilar
Country:Maldives
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):21 October 2013
Pages:251
PDF File Size:5.72 Mb
ePub File Size:17.67 Mb
ISBN:726-9-18704-734-3
Downloads:49653
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MulmaranBij de studentenoordelen worden extreme uitschieters ook met 3 plussen of minnen weergegeven. Daar is dus sprake van een 7-puntsschaal. Per type gegevens lichten wij hier de berekeningswijze en de gehanteerde normen toe: 1. De gemiddelde Hbo-opleiding heeft in het eerste studiejaar een wat hogere survival dan onze norm, maar het feitelijke aantal geslaagden na 5 jaar ligt vergeleken met onze norm juist aan de lage kant. Wij geven hier de essentie van onze bewerkingen en normen weer, als verantwoording voor een breed publiek.

Voor instellingen die interesse hebben in gedetailleerde rapportage over sterke en zwakke punten van opleidingen inclusief meerjarige trend bestaat de mogelijkheid om speciale benchmarkrapporten te bestellen bij het Centrum Hoger Onderwijs Informatie.

Onze bewerking van de studentenoordelen omvat de volgende stappen: 1. Berekening van gemiddelde vraagscores per opleiding, voor de overgebleven respondenten 3.

Toepassing klassenindeling Verwerking in de rankingtabellen, samen met studiesuccescijfers en accreditatiecores. Dit betekent dat op de websites van Studiekeuze en NSE Online sommige opleidingen een oordeel krijgen op een volgens ons te smalle statistische basis.

Allereerst wordt hier de selectie en thema-indeling van vragen toegelicht: De bovenstaande wegingspercentages betreffen steeds het aandeel van elke vraag en elk thema in het totaal van de in de Keuzegids getoonde studentenoordelen. Deze oordelen zelf vormen 7 van de 10 beoordelingscriteria van de Keuzegids. Alle oordelen zijn steeds vergeleken met het landelijke HBO-gemiddelde.

Hier geven wij de klassengrenzen per hoofdthema. Elke kwaliteitsklasse is daarbij 0,2 tot 0,3 punt breed. Hieronder geven wij de frequentieverdeling van alle oordelen: 3. Deze scores coderen wij als 1,2,3,4 Een gemiddelde score op deze vijf punten van 2,0 tm 2,6 rekenen wij als "voldoende".

WASEET EGYPT PDF

KEUZEGIDS HBO VOLTIJD 2012 PDF

.

ACORAZADO PELAYO PDF

.

LA CASULLA DE SAN ILDEFONSO CASTELLANO MODERNO PDF

.

NIFT ENTRANCE EXAM SAMPLE PAPERS PDF

.

Related Articles