KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA PDF

Kosti se na snimku ocrtavaju belo, meka tkiva u nijansama sive a vazduha u crnoj boji. Jedna rotacija traje oko 1 sekundu. Sistem za prikupljanje podataka kod ST-a nalazi se u tzv. U njemu su rendgenska cev i detektori. U analogno-digitalnom konverteru ovi impulsi se iz analognog oblika pretvaraju u digitalne informacije odnosno nizove brojeva.

Author:Samurisar Yokinos
Country:Fiji
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):5 December 2013
Pages:426
PDF File Size:9.71 Mb
ePub File Size:20.76 Mb
ISBN:640-8-46459-397-8
Downloads:43732
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigakoraKosti se na snimku ocrtavaju belo, meka tkiva u nijansama sive a vazduha u crnoj boji. Jedna rotacija traje oko 1 sekundu. Sistem za prikupljanje podataka kod CT-a nalazi se u tzv.

U njemu su rentgenska cev i detektori. U analogno digitalnom konverteru ovi impulsi se iz analognog oblika pretvaraju u digitalne informacije odnosno nizove brojeva. Cezijum jodid je zamenjen tokom osamdesetih jonskim komorama koje su ispunjene gasom ksenonom pod visokim pritiskom. Ova tehnika se zove spiralna tomografija tomografija je slikanje po delovima ili sekventno slikanje ili spiralna tomografska rekonstrukcija.

Moderni CT skeneri su tako brzi da mogu da skeniraju velike delove tela u samo nekoliko sekundi. Kada se u toku skeniranja kontrast ubrizga u krvotok pacijenta takav postupak se naziva kompjuterizovana tomografska angiografija CTA, i tom tehnikom se krvni sudovi prikazuju u svetlo beloj boji koja je jasno izdvojena od ostalih struktura i tkiva tela. CT skeniranja je neinvazivna i precizna metoda. Glavna prednost CT je njegova sposobnost da slika kosti , meka tkiva i krvne sudova, u isto vreme.

Pojava alergija, na kontrastno sredstvo.

CINCELADO Y BURILADO PDF

Category:Computed tomography

.

DANIEL GOLEMAN EL LIDER RESONANTE CREA MAS PDF

Kompjuterizovana tomografija – CT

.

Related Articles