HIBURAN MELAMPAU PDF

Pada peringkat inilah seseorang mula bertindak balas kepada tuntutan emosi untuk mencari identiti dan penampilan tersendiri. Tetapi kini, remaja telah terlalu jauh meninggalkan batas keperibadiannya serta melupakan nilai-nilai etika dan moral yang sepatutnya tersemai di dalam diri mereka. Pelbagai applikasi dan media media social wujud bagaikan cendawan yang turun selepas hujan. Kandungan kandungan yang terdaat didalam media media ini kebanyakkannya tidak ditapis mengikut kesesuaian umur.

Author:Zulkishicage JoJokasa
Country:Great Britain
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):18 February 2008
Pages:410
PDF File Size:10.96 Mb
ePub File Size:3.98 Mb
ISBN:513-6-44615-802-1
Downloads:18973
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJotaxeNamun di zaman yang semakin maju dan canggih ini, Kadangkala kita alpa tentang persekitaran sekeliling yang telah mengalami banyak perubahan ke arah kemajuan seiring dengan kemajuan di negara-negara maju, seperti di Malaysia, perubahan - perubahan yang besar ini telah memberi banyak impak positif dari segi ekonomi, pembangunan, perindustrian, pelaburan, perbankan, pertanian dan sebagainya.

Tetapi bagaimana pula dengan tahap sosial masyarakat negara terutama remaja di mana mereka inilah yang akan memacu pembangunan negara pada masa akan datang. Akhlak merupakan representasi dari pemikiran seseorang yang nampak dari luar, dan dalam perspektif Islam, akhlak merupakan bagian dari syariat Islam. Dalam syariat Islam akhlak tidak menjadi bagian khusus yang terpisah dengan manusia dan sering dijadikan parameter baik buruknya seseorang dilihat dari sudut pandang manusia.

Akhlak bersifat relative dalam hal penilaian walaupun hanya disandingkan dari dua sisi yaitu baik dan buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada tiga hubungan yang mengharuskannya untuk berbuat sesuatu.

Yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT Ibadah , hubungan manusia dengan sesama manusia muamalah dan uqubat dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri akhlak, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Ketiga hubungan tadi dalam bentuk komunikasi yang mengharuskan kita untuk menentukan sikap yang harus diambil sesuai dengan pemikirannya. Dalam membangun sebuah masyarakat juga, akhlak sering dijadikan sebagai fokus utama untuk merekonstruksi sebuah masyarakat. Hal ini tentu saja sangat keliru mengingat akhlak adalah dasar bagi pembentukan individu dan sering dikaitkan dengan masalah hiburan dalam membentuk akhlak.

Kebelakangan ini terlalu banyak diperkatakan isu yang berkaitan dengan masalah sosial yang melibatkan remaja. Perlakuan sosial yang negatif dalam bentuk devian sosial tidak seharusnya merupakan satu petunjuk ke atas kelemahan masyarakat untuk membudayakan pembangunan secara positif yang berteraskan prinsip dan nilai-nilai murni kemanusiaan serta agama. Justeru kita lihat, keruntuhan akhlak dikalangan remaja sebagai tunggak masa hadapan Negara kini semakin meningkat.

Gelaja sosial semakin berleluasa, keselamatan benda awam terjejas, kesejahteraan ummat juga tidak terkawal. Hal ini boleh digambarkan dengan pelbagai adegan yang berlaku pada masyarakat kita hari ini. Sedar atau pun tidak, secara sengaja atau pun kebetulan, budaya hedonisme ini telah mula menular masuk sekian lama dalam kehidupan masyarakat Islam diMalaysia terutamanya dikalangan muda mudi.

Golongan hedonisme mengambil kira bagaimana tindakannya boleh memberi kesan terhadap keseronokkan dan kegembiraan dalam kehidupan samaada pada masa kini atau akan datang.

Oleh itu, tugas mereka yang utama adalah meningkatkan kadar pengalaman yang menyeronokkan dan mengurangkan kadar ketidakselesaan seperti kesakitan, kesedihan dan kekecewaan. Pada dasarnya, Islam mengharuskan hiburan kerana hiburan menjadi sebahagian daripada fitrah kehidupan manusia. Hal ini berdasarkan kepada hadis rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada aisyah R. Aku berkata, kedua-dua orang ini bukanlah penyanyi.

Abu bakar berkata, adakah di rumah nabi ini terdapat serunai syaitan? Sedangkan pada hari ini adalah hari raya aidifitri. Ibnu majah Salah satu faktor penting yang menyumbang kepada berlakunya fenomena ini ialah realiti mediamassa samaada media cetak atau media elektronik yang memberikan peruntukan yang sangat banyak kepada aspek hiburan. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahawa hiburan yang menghiburkan jiwa serta menenangkan hati diharuskan oleh Islam. Hal ini dinyatakan oleh al-syeikh yusuf al-qardhawi bahawa antara hiburan yang dapat menghibur jiwa, menenangkan hati serta menyedapkan telinga ialah nyanyian.

Hiburan nyanyian ini diharuskan oleh Islam dengan syarat ia tidak dicampuri kata-kata kotor, keji atau yang boleh merangsang kepada perbuatan dosa jabatan kemajuan islam Malaysia. Oleh itu, beberapa garis panduan tentang hiburan telah dikeluarkan seperti yang berikut: 1.

Selain itu, hedonisme terhasil akibat daripada keruntuhan dan kurangnya keperihatinan dalam institusi kekeluargaan dan kejiranan. Ia bukan sahaja boleh terjadi dalam keluarga yang berantakan, tetapi juga dalam keluarga yang berjaya. Anak-anak muda merasakan tiada sokongan dan pemahaman dari keluarga terhadap jiwa dan trend dunia mereka.

Akhirnya ada yang sanggup menipu ibu bapa dengan meminta izin untuk tidur di rumah kawan, sebaliknya pergi berhibur di tempat-tempat lain. KESAN Dalam kajian kami mencari kesan tiada kesan baik yang kami temui antara kesan yang kurang baik ialah: 1.

Sikap pentingkan kemewahan. Keruntuhan akhlak dalam golongan remaja. Terapan nilai nilai negatif. Menggagalkan usaha remaja menjadi golongan manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi.

Menggagalkan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan. Remaja perlu mendekatkan diri dengan didikan agama. Disamping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri dengan bergaul bersama yang berpengetahuan dan orang yang arif tentang agama. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam memberikan perhatian, pendidikan yang serius dan juga mencurahkan kasih sayang yang cukup terhadap anak-anak mereka.

Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut.

Selain itu menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak dengan memberikan keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan dalam diri mereka. Mereka juga perlu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip akauntabiliti, tepati janji, berketerampilan, menunjukkan keperibadian yang mulia, amanah, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak.

Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. Berjumpa dengan guru atau orang yang dipercayai untuk mendapatkan nasihat dan pandangan yang baik. Peranan mediamassa dengan memberi kempen atau rancangan yang menghidupkan jiwa dan rohani. Pendekatan akademik. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah.

Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Penguatkuasaan Undang-Undang oleh pihak berkuasa seperti polis. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis.

Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut.

Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa, penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif. Pilihlah hiburan yang mendidik Di zaman yang terus maju seperti sekarang, makin sulit mendapatkan hiburan yang mendidik di tayangan di mediamassa, hampir semua tayangan hanya mengejar rating tanpa mementingkan kualitas dan kuantitas suatu tayangan. Maka dari itu tugas sebagai orang tua adalah penting untuk memutuskan untuk memberi pededahan yang tepat bagi mendidik anak.

Pilihlah hiburan yang lagi trend Ini juga merupakan hal yang penting kerana hiburan yang lagi trend biasanya jenis hiburan yang sedang banyak dinikmati oleh orang — orang, contoh standup comedy. Akan tetapi kita harus tetap mengawasi keluarga kita kerana jangan sampai mereka tanpa sengaja melihat sesuatu yang salah dari hiburan tersebut.

Pilihlah hiburan yang memiliki pesan moral Ini adalah faktor yang sering dilupakan oleh para orang tua. Hiburan yang memiliki pesan moral juga kini jarang kita jumpai di tayangan mediamassa, maupun kehidupan sehari — hari. Mungkin kerana hiburan jenis ini memerlukan pengamatan yang teliti agar faham pesan moral yang dimiliki di dalam hiburan.

Biarkan mereka memilih, tapi Awasi Mengapa tidak jika ibubapa membiarkan mereka memilih. Mebiarkan mereka memilih tentunya memberikan mereka kebebasan untuk berkarya dan mencari inspirasi. Ini juga penting kerana jangan sampai kita terlalu kekang dalam mendidik mereka sehingga tanpa sadar kita telah membatasi imajinasi dan inspirasi mereka yang begitu besar.

Pilihlah waktu liburan yang tepat Memilih waktu hiburan yang tepat tentunya bisa melepaskan semua rasa penat yang sudah dilalui setiap anggota keluarga. Maka ibubapa, dari itu pintar — pintarlah memilih dalam waktu hiburan yang tepat untuk keluarga. Bagi mereka hidup dalam usia-muda hanya sekali.

Oleh sebab itu, mereka tidak mahu dikongkong oleh sesiapapun dan mahukan kebebasan sepenuhnya agar segala aktiviti yang tidak berfaedah dapat mereka lakukan Orang tua dan kaum kerabat Orang tua dan kerabat adalah penyebab utama generasi mereka menjadi hedonisme. Orang tua lalai untuk mewarisi anak dengan normal dan gaya hidup timur yang punya spiritual. Orang tua tidak banyak mencampurtangankan anak tentang hal spiritual.

Sebagian orang tua jarang yang ambil pusing apakah anak sudah melakukan sholat atau belum, apakah lidahnya masih terbata- bata membaca alif —ba-ta, dan tidak sedih melihat remaja mereka kalau tidak mengerti dengan nilai puasa. Tidak mempunyai aspirasi dan perancangan dalam hidup Remaja yang berpengang dengan prinsip sebegini tidak mempunyai aspirasi dan perancangan dalam hidup.

Di samping itu, mereka tidak mengambil berat tentang erti buang masa dan mengisi masa mereka dengan berhibur sepanjang masa. Selain membuang masa, mereka juga mengikut cara Barat seratus peratus seperti pakaian, tingkah laku dan kegiatan yang mereka lakukan.

Keruntuhan institusi keluarga dan kepincangan rumahtangga Konflik diri yang melanda diri dan jiwa golongan remaja juga menjadi punca berlakunya hedonisme. Keruntuhan institusi keluarga dan kepincangan rumahtangga yang berpunca daripada perceraian, poligami dan sebagainya juga memberi tekanan kepada jiwa remaja. Sekaligus menyebabkan mereka bertindak mencari ketenangan di luar rumah dengan menghabiskan masa bergaul dengan rakan-rakan yang memahami perasaan dan masalah mereka.

Dengan Cara itu, mereka dapat melupakan masalah yang mereka hadapi seterusnya lena dibuai keseronokan bersama kawan-kawan. Faktor Bacaan Faktor bacaan memang dapat mencuci otak mahasiswa untuk menjadi orang yang memegang prinsip hedonisme. Adalah kebiasaan mahasiswa kalau pulang kampus pergi dulu ke tempat keramaian, pasar, paling kurang mampir di kios penjualan majalah dan tabloid.

Mereka senang dengan bacaan mengenai trend atau gaya hidup terbaru dan entertainment sehingga timbul keinginan untuk mengikuti atau menirunya. Mencari ketenangan di luar bersama rakan-rakan Kehidupan yang terkongkong serta tidak bebas juga memberi tekanan kepada remaja seterusnya menyebabkan mereka mengambil jalan mudah dengan melarikan diri dari rumah bagi memenuhi tuntutan jiwa yang banyak masalah.

Remaja yang tidak mempunyai tempat pergantungan yang kukuh juga menjadi alasan bagi mereka untuk mencari ketenangan di luar bersama rakan-rakan yang pastinya menjanjikan seribu keseronokan dan kepuasan kepada mereka. Kecuaian ibu bapa Sikap ibu bapa yang kurang memberikan pengawasan kepada anak-anak juga memberi peluang kepada remaja-remaja ini untuk keluar berpeleseran dan menghabiskan masa terluang dengan aktiviti yang tidak bermanfaat.

Kebanyakan ibu bapa pada hari ini lebih mengejar kemewahan duniawi dan kepentingan materialistic semata-mata sehingga mengabaikan kebajikan anak-anak. Ekoran daripada sikap ibu bapa tersebut, anak-anak pastinya terbiar, tidak dapat perhatian dan kasih sayang. Malah, lebih teruk lagi terdapat juga anak-anak merasakan bahawa diri mereka tidak diperlukan lagi. Pengaruh tontonan Pengaruh tontonan, tayangan televisi profil sinetron, liputan tokoh selebriti dan iklan juga mengundang mahasiswa untuk mengejar hedonisme.

Isinya banyak mengupas tema tema berpacaran, ciuman, pelukan, perceraian, pernikahan. Mereka hanya mementingkan keseronokan daripada semua itu, mereka merasakan diri mereka seperti kurang bermakna jika tiada keseronokan dalam hidup dan memilih hiburan melampau.

Biasanya, remaja adalah mereka yang berada dalam lingkungan umur belasan tahun. Secara amnya, golongan remaja berumur antara 11 hingga 19 tahun. Jika kita perasan, dalam linkungan umur inilah ramai remaja kita yang menghadapi pelbagai masalah. Remaja kini bukanlah golongan yang pandai berdikari seperti remaja zaman dahulu, malahan mereka seperti bayi yang perlu dijaga seperti menatang minyak yang penuh.

Memilih gaya hidup hedonime, terus terang tidak akan pernah memberikan kepuasan dan kebahagiaan.

WARMACHINE MENOTH PDF

HIBURAN MELAMPAU

Namun di zaman yang semakin maju dan canggih ini, Kadangkala kita alpa tentang persekitaran sekeliling yang telah mengalami banyak perubahan ke arah kemajuan seiring dengan kemajuan di negara-negara maju, seperti di Malaysia, perubahan - perubahan yang besar ini telah memberi banyak impak positif dari segi ekonomi, pembangunan, perindustrian, pelaburan, perbankan, pertanian dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula dengan tahap sosial masyarakat negara terutama remaja di mana mereka inilah yang akan memacu pembangunan negara pada masa akan datang. Akhlak merupakan representasi dari pemikiran seseorang yang nampak dari luar, dan dalam perspektif Islam, akhlak merupakan bagian dari syariat Islam. Dalam syariat Islam akhlak tidak menjadi bagian khusus yang terpisah dengan manusia dan sering dijadikan parameter baik buruknya seseorang dilihat dari sudut pandang manusia. Akhlak bersifat relative dalam hal penilaian walaupun hanya disandingkan dari dua sisi yaitu baik dan buruk.

LIBRO COMO DESENAMORARSE PDF

hiburan melampau

Jika dahulu setiap kali isu sosial ini timbul, masyarakat akan terus mencemuh dan mengaitkannya dengan budaya kehidupan Barat. Ia juga dianggap budaya barat yang mempunyai unsur-unsur buruk atau negatif. Tahun demi tahun berlalu, istilah budaya kuning semakin terhakis, Terdapat banyak punca yang menyebabkan perkara ini berlaku, diantaranya ialah media hiburan, media muzik, dan unsur-unsur lain. Pakar-pakar psikologi telah membuat banyak kajian dan mendapati pendedahan kepada kelangsangan dalam media merupakan antara sebab utama mengapa keadaan ini berlaku.

Related Articles